De GEO

In mijn werk heeft De Geo een bijzondere, en grote plek. In 1993 werd ik samen met Chris de Jong gevraagd om mee te werken aan wat toen nog De Geo Geordend heette – een naam die later werd verkort tot simpelweg De Geo. Al in 1968 verscheen de eerste editie van deze aardrijkskundemethode die zich de oudste van Nederland mag noemen. Ons werk heeft zich vanaf het begin geconcentreerd op de onderbouw (klassen 1, 2 en 3) en eindexamenkaternen voor het mbo. In de loop van jaren werd ons aandeel steeds groter: van auteur tot hoofdredacteur.

Voor de zojuist gereedgekomen 9e editie ontwikkelden wij in samenwerking met de uitgeverij het inhoudelijk en didactisch concept, en schreven en redigeerden we vele teksten en opdrachten; daarnaast waren we nauw betrokken bij de selectie van foto’s en leverden de inhoud voor tientallen kaarten, grafieken, diagrammen en visuals. Ook hadden we veel overleg over de vormgeving van de boeken.
De Geo is de grootste aardrijkskundemethode van Nederland. Sinds ons startjaar hebben zo’n miljoen brugklassers via onze bijdragen in De Geo hun kennismaking met het vak aardrijkskunde gekregen.
Hieronder staan enkele voorbeelden uit het lesboek (Het Ruhrgebied en Water: de bescherming van de kust) en uit het Basisboek (De stad verandert en Stedelijke vernieuwing in beeld). Meer informatie over De Geo staat op de site van uitgever ThiemeMeulenhoff.

Het Ruhrgebied
Water: de bescherming van de kust
Stedelijke vernieuwing in beeld
De stad verandert